Vincent Reynouard på svenska

Välkomna till Skandinaviskt revisionistiskt forum. Här kan ni posta på danska, svenska och norska språket. (Postings in Danish, Swedish and Norwegian languages)

Moderator: Moderator

User avatar
sans concession
Valued contributor
Valued contributor
Posts: 143
Joined: Sun Mar 16, 2008 1:48 am

Vincent Reynouard på svenska

Postby sans concession » 9 years 2 months ago (Fri Aug 13, 2010 6:52 am)

Vincent Reynouard


http://sv.metapedia.org/wiki/Vincent_Reynouard

Vincent Reynouard, född i Frankrike år 1969. Far till sju barn. Fransk revisionist med ingenjörsutbildning inom kemi och professor i matematik. Examen vid ISMRA (Institut des Sciences de la Matiere et du RAyonnement). Reyonard är medlem i det franska nationalistpartiet PNFE och aktiv katolik. 1997 avskedades Reyonard från sin tjänst som matematiklärare av den dåvarande franske utbildningsminstern François Bayrou då det framkommit att han på sin hårddisk sparat revisionistiskt material som ifrågasätter Förintelsen, ett brott enligt fransk lagstiftning. Under sin tid som student bildade Reyonard organisationen ANEC, en grupp aktivister som distribuerade material med historisk anknytning som normalt inte såldes i butiker i Frankrike. Reyonard gav själv ut den revisionistiska skriften Sans Concession.

Reyonard har vid flera tillfällen dömts för sitt ställningstagande och ifrågasättande av Förintelsen. Enligt fransk lagstiftning (Fabius Gayssot-lagen 1990) är det inte tillåtet att yppa några som helst tvivel om att det som kallas Förintelsen har ägt rum. Oktober 1992 döms Reyonard till en månads fängelse och 5000 franc i böter för "brott mot mänskligheten". Juni 2004 faller en ny dom. Denna gång gäller det skrifter om slaget vid Oradour-sur-Glane och straffet blir 24 månader. November 2007 kommer nästa dom - nu på ett års fängelse och 10 000 Euro i böter för "brott mot mänskligheten". Juni 2008 döms så Reyonard att i ett par franska dagstidningar bekosta publiceringen av sin senaste dom. På grund av den förföljelse som Reyonard får utstå flyr så hela familjen till Belgien sommaren 2008 där familjen sedan dess lever att fattigt liv.

Vincent Reynouard är ansvarig för den fransktalande delen av den revisionistiska Internetsidan vho.org.

Send a Card to Imprisonned Revisionists

We would be grateful to you for sending a word of support and encouragements.

ADDRESSES

User avatar
sans concession
Valued contributor
Valued contributor
Posts: 143
Joined: Sun Mar 16, 2008 1:48 am

Re: Vincent Reynouard på svenska

Postby sans concession » 9 years 2 months ago (Fri Aug 13, 2010 6:56 am)

För att ta tjuren vi hornen


Vincent Reynouard


Ett svar till de “kloka” som avråder från att tackla frågan om Förintelserevisionism


Invändningen


(…) För detta, kommer den överdrivetförsiktige att invända: “Att angripa den etablerade maktstrukturen sådär rakt på, hur länge tror du att du kommer att orka? Det kommer en tid då du, efter att ha blivit fälld gång efter annan, kommer att känna dig paralyserad. Du har inte rätt att anamma en strategi som på längre sikt stjälper dina möjligheter”. Och så fortsätter de: “Det är bättre att tala om det lilla vi kan istället för att tala om allt och bli för evigt tystad. Vad kommer du att vinna på det? – och vad kommer vi att vinna på det? – den dag då vi alla är på flykt, I fängelse eller hängda?”

Förintelsemyten skyddar den rådande ideologin


Men här är vi nu: hur kommer det sig att den demkratiska/globalistiska logiken kan vara allenarådande idag? För att dess enda motståndare är Fascismen. Men, fascismen måste fördömas av alla, för “vi vet vad den ledde till”: den ledde till läger, till krematorier, till gaskammare, till “Förintelsen”, till döden för miljoner i lägren och så vidare och så vidare…

Att veta varför vi slåss


Låt oss upprepa: du måste veta vad du vill. Är man intresserad av revisionism på samma sätt som vissa är intresserade av flygande tefat (UFO:n) eller spöken, alltså, av saker i utkanten av verkligheten, som kan vara lite intressanta men, i slutänden inte utmanar det rådande ordningen? Eller är man intresserad av revisionism för att man vill ändra samhället radikalt?

Mitt politiska ställningstagande är klart


Personligen, måste jag erkänna: mitt verkliga engagemang i fri forskning motiveras av min nationalsocialistiska övertygelse och det startade omedelbart efter att ha läst Maurice Bardèches Nuremberg ou la terre promise (Nürnberg eller det förlovade landet). Boken visade mig att lögner ratificerade vid Nurnberg utgör en barriär som måste brytas ned för att kunna angripa Storebror effektivt.

Från den utgångspunkten förstår ni att för mig (och de som gör mig sällskap), revisionism är inte något “extra” som kryddar min tillvaro lite. Min avsikt är inte att “följa med” i sådär femtio år så att jag kan säga, på äldre dagar: “Vilken fin samling skrifter jag har!; visst, inget har förändrats det minsta; men jag ville aldrig ändra någonting; Jag ville bara roa mig själv, lämna ett namn efter mig och göra några människor glada – människor som, i hemlighet i sina vardagsrum, regelbundet vill läsa om revisionism”.

“Brandfacklor” är nödvändiga, och stöd för dem


(…) Men det är också viktigt att komma ihåg: att “brandfacklor” är dömda att misslyckas – dom kommer att krossas – om dom inte får aktivt stöd av de som delar övertygelsen men som, av goda orsaker, anser att de inte har råd att ta en öppen strid. Och det är här jag lanserar mitt upprop till mina läsare: i mer än tjugo år har revisionismens sak fått stöd från människor som är villiga till uppoffringar.

Jag hör ofta andra säga: “Alla dessa människor är modiga och jag beundrar dem, för jag har själv inte det modet”. Mitt svar blir då: “Men det är ingen som ber dig vara en frontfigur i kampen; om det bara hade funnits brandfacklor hade allt varit över för längesedan”.

“Då det rör sig om intellektuella så krävs det endast en liten grupp som är beredda att göra alla uppoffringar. Å andra sidan, det krävs en större bataljon av sympatisörer som aktivt hjälper dem.”. Det rör sig, naturligtvis, om ekonomiskt stöd; men även om närvaro vid rättegångar, röstvärvning och annan värdefull information – intressanta böcker, pressklipp m m.

Sedan 1991 (men i synnerhet sedan 1997) har jag aldrig tvekat att utmana de etablerade krafterna. Jag har tagit till mig Professor Faurissons egen metod: en rak höger, rakt mot näsan.

Tretton år sedan, och trots polisens ansträngningar, arresteringar, fängelsevistelser, utestängningar från offentligt arbete, böter och förelägganden så är jag ändå här. Varför? Till att börja med, för att Staten har skinnat mig på (nästan) allt. Jag har inga krav på mig själv att respektera spelets regler och försöka rädda vad som räddas kan. Men speciellt för att jag har fått hjälp.

Lång erfarenhet av aktivism har lärt mig att frontalangrepp är möjligt när man inte har något att förlora och får aktiv hjälp. Mina segrar är betydelsefulla för de som har hjälpt mig och fortsätter hjälpa mig. Nu är det bara en fråga om att invänta ett fördelaktigt tillfälle, en möjlighet. Det är sant att, från ett jordiskt perspektiv, vi inte kan sevad som komma skall. Men det är en sann egenskap för en äkta upprorsman att invänta rätt tillfälle, att hoppet aldrig överger en. Vem kunde egentligen förutspå den där morgonen den 21 april 2002 att Jean-Marie Le Pen skulle bli tvåa i presidentvalskampanjen? Kanske framtiden erbjuder större överraskningar för oss.

Tillsammans, låt oss fortsätta kampen mot de verkliga historieförfalskarna.

Send a Card to Imprisonned Revisionists

We would be grateful to you for sending a word of support and encouragements.

ADDRESSES


Return to “Skandinaviskt revisionistiskt forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest