Nytt perspektiv på ökänt foto

Välkomna till Skandinaviskt revisionistiskt forum. Här kan ni posta på danska, svenska och norska språket. (Postings in Danish, Swedish and Norwegian languages)

Moderator: Moderator

Vacksjo
Posts: 5
Joined: Sun Mar 27, 2011 12:43 pm

Nytt perspektiv på ökänt foto

Postby Vacksjo » 9 years 1 month ago (Tue Apr 05, 2011 4:41 pm)

Saxat från: http://www.sannhistoria.org/2011/04/05/ ... #more-1380, http://www.sannhistoria.org/

I ett ökänt foto, ursprungligen publicerat av amerikanska Time-Life 1967, ser vi en tysk(?) soldat redo att med sitt gevär skjuta en kvinna som i famnen håller sitt lilla barn. Fotot uppges vanligen vara taget på en åker någonstans i det tysk-ockuperade Östeuropa och har ofta publicerats som illustration rörande de s.k. Einsatzgruppen och dessas förmenta utrotningsaktioner riktade mot sovjetiska judar. Det har publicerats i två versioner: en mindre visande endast soldaten, kvinnan och barnet; samt en större, förment obeskuren version där vi till höger, några meter framför kvinnan, ser två eller tre män som håller på med någon form av markarbete. Den ”obeskurna” versionen åtföljs ofta av utsagan att männen till höger håller på att gräva en grav för kvinnan, barnen, och möjligen även sig själva. Då denna bild ofta använts i propagandistiska sammanhang är det lönt att fråga sig hur det står till med dess autenticitet. Några revisionistiska synpunkter om frågan går att läsa här.[1] På denna webbsida finns även flera inscannade versioner av fotot tillgängliga. Vår gästskribent Eric Nilsson har nu lämnat följande kommentar till fotot.

(Bild).
http://www.sannhistoria.org/2011/04/05/ ... /eg_photo/

Denna bild är viktig då den visar hur lätt det är att luras, och i synnerhet då att lura ögat. Samtidigt visar den hur naiv och lätt avslöjad mycket av Förintelsepropagandan är. Bilden har används av bl.a. ”nazistjägaren” Simon Wiesenthal.

Den vanliga tolkningen är att bilden är beskuren och därmed lättare att ge texten ”en kula gör samma nytta som två” men med originalbilden är det precis tvärtom.
Bilden består av två (enligt uppgift 9×9 cm stora) foton där det högra har lagts till för att FÖRSTÄRKA bilden av det första (det med den kvinnan, som tveklöst infogats i bilden, något som tydligt framgår av det sätt varpå hon ”svävar” alldeles ovanför marken).
Skarven mellan dessa två foton går strax till vänster om den hukande mannen med den märkliga heltäckande huvudbonaden.
För att lura ögat att inte se skarven är denna inte rak utan förskjuts vid horisonten 1 cm åt höger, där den ljusare vänstra bilden överlappar den högra något mörkare.

Det stora föremålet på högra bilden ges ofta tolkningen att det skulle vara uppgrävd jord eller en kärra, något som dock förefaller tveksamt.
Tveklöst ser vi dock följande:

1. En upprättstående spade (utan handtag)
2. Två liggande skyfflar
3. En fördjupning i marken.
4. En man (nr 1) som hukar sig med högra armen framsträckt, möjligen håller han fram det ljusare föremålet som skymtar bakom nederdelen av högerarmen; han bär någon slags heltäckande huvudbonad
5. En man (nr 2) som hukar sig så djupt att han ligger med armbågarna mot marken. Han är halvt vänd från kameran, så att bara hans högra arm syns.
6. Troligen ytterligare en man (nr 3) som står nere i en djup grop så att bara huvudet (böjt med blicken vänd nedåt) och övre delen av torson samt axlarna syns. Verkar bära en kepsliknande huvudbonad. Sedd från sidan så att högra örat och näsan skymtar.

Männen 1 och 2 verkar bära identiska eller liknande rockar eller anorackar med bälten. Detta skulle möjligen kunna tyda på att det rör sig om soldater, dock syns varken vapen eller hjälmar. Sannolikt rör det sig alltså om bönder, eller möjligen om soldater (krigsfångar och därför utan vapen?) satta att utföra ”civilt” arbete.

Det stora föremålet till höger är svårtolkat. Vad som sker på den högra bilden kan vara att man gräver ett hål eller en grav, men det skulle skulle kunna vara så enkelt som att det är bönder som grävt och baxat upp en sten som är för stor för att transporteras bort. På bilden håller man i så fall på med att fördjupa hålet för att sedan släppa tillbaka stenen. Hålet grävs så djupt att stenen efter nedsläppandet inte sticker upp över markytan. Därmed förenklas jordbruksarbetet vid t.ex. plöjning. Var och en med närmare kunskaper om praktiskt åkerbruk torde känna till denna metod. Möjligen är det också ytterligare en stenbumling som skymtar i bakgrunden, till höger om man nr 1:s huvud.

Av Eric Nilsson

[1] A Closer Look at a ”German Atrocity” Photo, http://codoh.com/library/document/912

[2] Cf. ”How the Simon Wiesenthal Center Falsifies History”, http://www.vho.org/GB/Journals/JHR/18/5/SWC4-5.html

User avatar
Kingfisher
Valuable asset
Valuable asset
Posts: 1673
Joined: Sat Jan 30, 2010 4:55 pm

Re: Nytt perspektiv på ökänt foto

Postby Kingfisher » 9 years 3 weeks ago (Sun May 01, 2011 9:08 am)

Varför bry sig om sådana bilder som den här? Jag instämmer i att det finns en hel del i den som ser otroligt ut, men även om den är äkta och allt som påstås om den är korrekt, vad innebär det? Att en enda tysk soldat sköt en kvinna och ett barn någonstans under världens mest omfattande och destruktiva krig. Något som hände dagligen i Vietnamkriget. Finns det någon tvekan om att detta säkerligen hänt? Men vad säger det om anklagelser om förintelsen av en ras i gaskammare eller på annat sätt? Absolut ingenting. Varför slösa tid på det?


Return to “Skandinaviskt revisionistiskt forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest