Bildgalleri, publicerade artiklar om Sex miljoner judar fram

Välkomna till Skandinaviskt revisionistiskt forum. Här kan ni posta på danska, svenska och norska språket. (Postings in Danish, Swedish and Norwegian languages)

Moderator: Moderator

User avatar
sans concession
Valued contributor
Valued contributor
Posts: 143
Joined: Sun Mar 16, 2008 1:48 am

Bildgalleri, publicerade artiklar om Sex miljoner judar fram

Postby sans concession » 9 years 5 months ago (Tue Oct 18, 2011 12:08 pm)

Bildgalleri, publicerade artiklar om Sex miljoner judar fram till 1945


Det anses vara belagt att cirka sex miljoner judar miste livet under Tredje rikets administration, i vad som sedan 1980-talet har kommit att kallas Förintelsen.

Historisk forskning visar dock att det vedertagna antalet, 6 000 000 judar, som på grund av olika omständigheter hotas till livet på olika vis i Europa etablerades långt tidigare. Exemplen nedan är ett axplock av tillfällen då internationell media publicerat artiklar om antalet till livet hotade judar.

Dagens historiker och forskare anser det vara vetenskapligt fastställt att den sammanställning över antalet judiska offer som kunde göras först efter avslutat krig i maj1945, då koncentrationslägren befriats, är sex miljoner.


Bildgalleri, publicerade artiklar om Sex miljoner judar fram till 1945 - Metapedia

Send a Card to Imprisonned Revisionists

We would be grateful to you for sending a word of support and encouragements.

ADDRESSES

Return to “Skandinaviskt revisionistiskt forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests